Vereniging PO-Raad

Vereniging PO-Raad

Ook in 2017 hebben we ons als sectororganisatie voor het primair onderwijs ingezet voor bijna negenhonderd schoolbesturen, samen goed voor zo’n 1,5 miljoen leerlingen. Dat doen we vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs.

Onze thema’s

Verbinding

Verbinding

Omdat het kind centraal moet staan, heeft de PO-Raad zich hard gemaakt voor een basisvoorziening voor alle jonge kinderen.

innovatie en ict

innovatie en ict

We stimuleerden innovatie en ICT omdat die helpen het onderwijs te vernieuwen en zodat we kinderen de beste bagage kunnen meegeven voor hun toekomst.

kennis en onderzoek

kennis en onderzoek

We hebben gewerkt aan het verbinden van de werelden van onderwijs, onderwijsontwikkeling en – onderzoek.

bestuur als motor

bestuur als motor

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam en goed onderwijs. We zetten ons ervoor in om die kwaliteit te bevorderen.

Cijfers uit de sector

Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek

CAO en andere werkgeverszaken

CAO en andere werkgeverszaken

In actie voor minder werkdruk en een eerlijker salaris voor leraren, voorbereidingen voor de onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO en een succesvolle lobby voor een uitzondering op de ketenregeling voor de Wet werk en zekerheid. Ook op het gebied van werkgeverszaken hebben we niet stil gezeten.

Blik op de toekomst

In 2018 bestaat de PO-Raad tien jaar en gaan we van start met een nieuwe strategische agenda ‘Samen werken aan goed onderwijs’. Met deze agenda willen we de sector primair onderwijs verder helpen ontwikkelen en scholen en hun besturen de benodigde houvast geven om hun werk goed te kunnen blijven doen. Dat doen we langs vijf lijnen:

Vooruitblik 1 Vooruitblik 2

 


Download financiële zaken2

De Algemene Ledenvergadering (ALV) keurde op 7 juni de jaarrekening 2017 goed. Download de jaarrekening hier.

Naar PO-Raad

Meer informatie over de PO-Raad kunt u vinden op onze website www.poraad.nl