Block1

Vereniging PO-Raad

Ook in 2015 hebben we ons als sectororganisatie voor het primair onderwijs ingezet voor ruim achthonderd schoolbesturen. Dat doen we vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Meer over de vereniging PO-Raad en waar wij voor staan, leest u hier.

Onze thema’s

Verbinding

Verbinding

We hebben ons ingezet voor een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs. Zo kunnen kinderen zich langs een doorgaande lijn ontwikkelen.

innovatie en ict

innovatie en ict

We hebben schoolbesturen ondersteund bij het bieden van onderwijs op maat met hulp van ICT.

kennis en onderzoek

kennis en onderzoek

We hebben de eerste stappen gezet om diversiteit in lerarenteams te stimuleren. Ook streefden we naar meer academische leraren voor de klas.

bestuur als motor

bestuur als motor

Op diverse manieren hebben we het mogelijk gemaakt dat schoolbesturen van elkaar leren en zo zichzelf en het onderwijs blijven verbeteren.

Cijfers uit de sector

Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek

Block2

CAO PO en de Wwz

De PO-Raad heeft ook in 2015 intensief met de vakbonden onderhandeld over een nieuwe CAO PO. Zij sloten geen nieuwe cao, maar zorgden wel voor extra geld voor leraren.

Vooruitblik 2016

Om kinderen een zo goed mogelijke basis te geven, is het belangrijk dat onderwijs, opvang, jeugdzorg en sport zich om het kind heen organiseren. In 2016 willen we daarom coalities sluiten met andere maatschappelijke organisaties. De focus ligt daarnaast op:

Vooruitblik 2016
Vooruitblik 2016

Download financiële zaken

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op 9 juni de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Download de jaarrekening hier.

Naar PO-Raad

Meer informatie over de PO-Raad kunt u vinden op onze website www.poraad.nl